Historiaa

1949

1949. Viljo Tyvi perusti yrityksen

Tyvi Oy:n perustaja Viljo Tyvi ajoi Väkeväisen linja-autoa 1940-luvulla linjalla Hauho – Hämeenlinna. Ensimmäinen, viisivuotinen liikennelupa myönnettiin 16.3.1949, asemapaikkana Valkeakosken kauppalan Vanhakylä.

1949

1949. Toiminta oli alkuvaiheessa maanrakennusta (soraa, sorajalosteita ja koneita).

1950

1950. Vuosikymmenen alussa palkattiin ensimmäinen vakituinen kuljettaja. 1955 yritys hankki ensimmäisen uutena ostetun auton. GAZ-51 –kuorma-auton. 1959 yritys aloitti tavaralinjaliikenteen.

1960

1960. Noususuhdanne alkoi heiketä. Maantiekuljetus näytti kyntensä veturimiesten lakon aikana 1963. Kalustoa hankittiin vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

1970. Hintakilpailun paineessa hankittiin 1971 ensimmäinen täysperävaunullinen kuorma-auto. Energiakriisi nosti polttoaineen hintoja. Sorakauppa hiljeni vuoden 1977 jälkeen.

1980

1980. Yritys haki uusi uria, sorakuljetuksista luovuttiin ja keskityttiin tavaralinjaliikenteeseen. Yhteistyö Suomen Kaukokiito Oy:n kanssa alkaa 1985 Tietotekniikka astui kuvaan laskutusohjelman muodossa.

1990. Suomi on laman kourissa, vuosikymmen on uudelleenjärjestelyjen aikaa. Vuonna 1995 yhtiössä on 11 kuorma-autoa, 20 työntekijää ja viisi alihankkijaa.

2000

2000. Toiminnan 50-vuotisjuhlat. Yritys investoi rohkeasti tulevaisuuteensa. Erityistä huomiota saivat tiedonhallintajärjestelmät, henkilöstön koulutus ja kuljetuskalusto. Ohjelmistojen avulla parannettiin toiminnan laatua, tehokkuutta ja kannattavuutta.

2010

2010. Reaaliaikaisten tietovirtojen hallitseminen näkyy asiakkaalle parempana palveluna, joustavuutena ja täsmällisyytenä. Vuonna 2012 Tyvi ottaa kantavaksi teemakseen älykuljetuksen, joka näkyy mm. tiedon välittämisessä asiakkaalle, henkilöstön palvelualttiutena ja oikeissa työvälineissä sekä kalustossa.

Tyvin Visio 2016:

Tyvin visiona on olla valitulla maantieteellisellä alueella kuljetus- ja varastointilogistiikan tuottajana ja operaattorina, joka on tunnettu osaamisestaan, tehokkuudestaan, innovatiivisuudestaan sekä kehittymishalustaan. Tyvillä on toimialan tyytyväisimmät asiakkaat, työntekijät, johto ja omistajat. Tyvin tavoitteena on kehittää uusia tuote- ja palveluinnovaatioita ja näiden avulla luoda merkittävää kasvua liiketoiminnoissaan.