Tyvi tutkii kehittyäkseen

Kuljetusliike Tyvi Oy tutki touko-kesäkuussa 30 asiakkaansa tyytyväisyyttä puhelinkyselyllä. Vaikka tulokset monilta osin lämmittävätkin tyviläisen mieliä, ei lukuihin auta jäädä paistattelemaan. Toiminnan jatkuva kehittäminen nimittäin on ”tyviläisen” filosofian kovassa ytimessä.

Innolink Research Oy:n toteuttaman tutkimus mittasi esimerkiksi asiakkaiden valmiutta suositella Tyviä muille, mielikuvaa toimintamme kehittymisestä sekä kaluston laadusta ja muita työmme onnistumisen osoittimia. Kokonaisuutena Tyvin arvosana asteikolla 1–7 oli varsin mairitteleva 6,0. Erityisen hyvin olemme tutkimuksen perusteella onnistuneet kuljetushenkilöstön ammattitaidossa, kaluston teknisessä laadussa sekä imagossa.

Valmius suositella palveluitamme muillekin oli varsin korkealla tasolla: 30 vastaajasta 29 suosittelisi meitä lämpimästi – ja se yksi puuttuva on jo suositellut. Näiltä osin puhtaista papereista on syytä olla tyytyväinen. Mutta alalla, jolla vastaajat kokevat tärkeimmiksi tekijöiksi muun muassa sovittujen lupausten pitämisen, aikataulujen pitävyyden sekä asiakkaista huolehtimisen ja välittämisen, ei laakereilla lepäilyyn ole aihetta. Siitä kertoo seuraava luku omaa kieltään.

Vastaajia pyydettiin nimittäin arvioimaan, kuinka he kokevat toimintamme kokonaisuutena kehittyneen viimeisen kahden vuoden aikana. 7 prosenttia vastaajista arvioi toimintamme parantuneen ja 93 prosenttia arvioi sen pysyneen ennallaan. Vaikka yksikään ei kokenut toiminnan huonontuneen, on tämä hyvä muistutus jatkuvan parempaan pyrkimisen tärkeydestä: pieniä parannuksia tarvitaan jatkuvasti, jotta pysymme asiakkaidemme mielissä entisellä tasolla tällä kilpaillulla alallamme.

Kuljetusliike Tyvi Oy tutkii säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä. Tämänkertaiset tulokset muistuttavat hyvin paljon pari vuotta sitten tehdyn kyselyn tuloksia, mikä kertoo varmasti tietynlaisesta kypsyydestä ja välittää vahvan viestin tulevaisuuden kuulumisesta älykkäälle kuljetukselle. Kiitämmekin vielä tässä kyselyyn osallistuneita asiakkaitamme ja toivomme, että voimme jatkossa palvella teitä entistä älykkäämmin!