Tyvi aloittaa työtehokkuuden arvioinnin

Kehittyneinkään automaattinen järjestelmä ei korvaa kuljettajan itse täyttämää seurantalomaketta. Pitääksemme toiminnan kannattavana ja tehokkaana olemme ottaneet käyttöön kuljettajakohtaisen työtehokkuuden seurannan, jolla saadaan arvioitua työvuoron onnistuminen ja tehokkuus siirtymät, kuormat sekä lastaus- ja purkuajat huomioiden. Kuljettaja täyttää vuoron aikana lastatut ja jaetut tonnit. Samaan sähköiseen lomakkeeseen merkitään myös lastaus- ja purkupaikkojen määrä sekä kilometrit vuoron aikana ja tietyyppi.

Arviointijärjestelmän ansiosta saamme käyttöömme arvokasta tietoa yksittäisen työvuoron onnistumisesta ja mahdollisista parantamisen paikoista. Yrityksen johto ja myynti voi arvioida, ovatko hinnoitteluperusteet kohdallaan ja sovitun mukaiset. Järjestelmä tulee tukemaan myös tulevaisuudessa mahdollista kannustimien käyttöönottoa. Meidän on opittava ymmärtämään entistä paremmin mistä yrityksen tulos syntyy, sillä jo yhdenkin ylimääräisen työtunnin kustannus vaikuttaa auton katteeseen merkittävästi.