Tiekuljetukset tärkeä osa toimivaa logistiikkaa

Suomen maantiede asettaa monia haasteita logistiikan hoitamiselle. Suomi sijaitsee Euroopan pohjoisreunalla Itämeren takana. Siitä aiheutuu logistinen takamatka verrattuna esim. Ruotsiin, josta yhteydet Keski-Eurooppaan ovat selvästi paremmat.Suomen ulkomaankauppa on vahvasti sidoksissa merikuljetuksiin. Tavara ei kuitenkaan liiku satamasta mihinkään, ellei ole tie- ja rautatiekuljetuksia. Vientiteollisuudelle toimiva tie- ja rataverkko on elinehto. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja täällä asuu eurooppalaisen kaupungillisen verran väkeä. Maantiede ja logistinen asema on Suomelle merkittävä kustannustekijä. Suomen logistiikkakustannukset ovat suuruusluokaltaan yli 30 miljardia euroa vuodessa. Tämän vuoksi on kaikkien toimijoiden etu, että logistiikkaa ja siihen saumattomasti liittyviä kuljetuksia kehitetään kaiken aikaa. Tiekuljetukset on nähtävä osana kaupan ja teollisuuden logistisia prosesseja.

Tiekuljetukset ovat kuljetusalan markkinajohtaja. Tonneista 90 % ja kuljetussuoritteesta 70 % kulkee kumipyörillä. Päivittäistavarakaupan kuljetukset ovat yksi parhaita mittareita koko Suomen kuljetusjärjestelmän toimivuudelle. Niiden täytyy toimia kautta koko valtakunnan, kaikkina vuodenaikoina ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Kauppaa tehdään suurissa kaupungeissa, kauppaa käydään pienissä kirkonkylissä. Tavaraa kuljetetaan moottoriteitä ja pieniä sorateitä pitkin. Tavoitteena on palvella asiakasta hyvin. Koko valtakunnan laajuinen toiminta-alue on suuri haaste sekä kuljetusyrityksille että tieverkon ylläpitäjille. Kuljetusyritykset kyllä yleensä selviävät osuudestaan, mutta tienpidossa ilmenee ongelmia. Esim. talvikunnossapidon puutteet ja suuret laatuvaihtelut tuottavat turvallisuusriskejä ja aikatauluongelmia raskaalle liikenteelle. Niistä sitten kärsivät kuljetukset ja kuljetusyritykset ja vähitellen koko ketjun asiakaskunta.

Tiekuljetukset eivät sattumalta ole ottaneet markkinajohtajan asemaa kotimaan kuljetuksissa. Niillä on ylivoimaisia ominaisuuksia muihin kuljetusmuotoihin nähden: joustavuus kuljettaa pienehköistä tavaraeristä muutaman kymmenen tonnin tavaraeriin, kaluston joustavuus käyttötehtävän mukaan, suurehko määrä yrittäjiä ja aito kilpailutilanne sekä pääsy tieverkkoa pitkin melkein joka savun pihaan. Kilpailutilanne on pitänyt huolen siitä, että asiakas saa edullisia kuljetuspalveluja. Huoltovarmuuden kannalta tiekuljetukset ovat Suomelle keskeisin liikennemuoto.

Erikoistumalla logistisiin palveluihin kuljetusyritys voi hankkia merkittävää etua itselleen ja asiakkailleen. Yksi uudehko aluevaltaus on nykyaikaisen tiedonhallinnan käyttäminen logististen prosessien suunnitteluun, seurantaan ja hallintaan. Olemme nähneet vasta alkua tälle kehitykselle. Reaaliaikaisuus mobiilin tiedonsiirtoteknologian ansiosta jouduttaa asioiden hoitamista ja virheettömän tiedon vaihtoa osapuolten välillä. Kuljetusala on tyypillisesti ollut varsin konservatiivista. Siksi alalla on uuden teknologian ja uusien ajattelutapojen myötä mahdollisuuksia merkittäviinkin kehitysharppauksiin. Tämä kaikki koituu suomalaisen elinkeinoelämän parhaaksi ja sitä kautta suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Eivät ollenkaan vähäpätöisiä tavoitteita aikoina, jolloin Euroopan talous natisee liitoksissaan. Suomalaisella yrittäjyydellä, sitkeydellä ja rehellisellä toimintatavalla on taas näytön paikka niin kuin monta kertaa ennenkin. Suomi tarvitsee suunnannäyttäjiä kaikilla aloilla. Toivon, että kuljetusalalla on tulevina aikoina sellaisia yhä enemmän.

Jorma Mäntynen
Liikenne- ja kuljetustekniikan professori
Tampereen teknillinen yliopisto