Poikkeamaraportointi ammattiliikenteessä –projekti

Olemme mukana VTT:n hallinnoimassa projektissa Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tieliikenteessä – case poikkeamaraportointi ammattiliikenteessä. Hanke on osa Turvallinen liikenne 2025-tutkimusohjelmaa.

Mukaan lähdemme siksi, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen miten tieliikenteen turvallisuus kehittyy. Kun itse antaa, niin on mahdollisuus myös saada.

Tavoitteena on viedä turvallisuusjohtamisajattelu myös tieliikenteen puolelle erityisesti ammattiliikenteeseen vastaavasti kuin esimerkiksi ilmailuliikenteessä on pitkään jo ollut. Hankkeen tavoitteena on luoda erilaisia menettelyjä ja työkaluja, kuten poikkeamaraportointi- ja analyysikäytäntöjä, ammattikuljettajien käyttöön tieliikenteen näkökulmasta.

Vuoden 2012 aikana caseprojektissa kehitetään yhdessä pilottiorganisaatioiden kanssa malli poikkeamatilanteiden raportoinnista ja niiden käsittelystä. Raportoinnin tarkoitus on palvella ensisijaisesti organisaation oman turvallisuusjohtamisen kehittämistä. Vuodelle 2012 tavoitteena on saada kehitettyä malli pilottiorganisaation testikäyttöön.

Hanke jakautuu neljään vaiheeseen seuraavasti:

  1. Erilaisten turvallisuusjohtamisen poikkeama- ja vaaratilanneraportointi-työkalujen analysointi tieliikenteen näkökulmasta (Neste ja Finnair)
  2. Pilottiorganisaation valinta ja haastattelut: Pilottiorganisaatioksi valitaan raskaan liikenteen toimija (Tyvi) ja mahdollisesti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Pilottiorganisaation valinta ja haastattelut pilottiorganisaatiossa. Tavoitteena on saada pilottiorganisaatioiden näkemyksiä vaaratilanne ja poikkeamaraportoinnista ja löytää toimiva järjestelmä ammattiliikenteen käyttöön pilottiorganisaation näkökulmasta.
  3. Raskaan ajoneuvoliikenteen poikkeamaraportointimallin kehittäminen: Osatehtävässä kehitetään malli aikaisemmissa osatehtävissä määriteltyjen vaatimusten pohjalta yhdessä tutkijoiden ja pilottiorganisaatioiden kanssa.
  4. Mallin pilotointiversion implementointi ja testaus: Tavoitteena on saada raportointimalli aktiiviseen koekäyttöön pilottiorganisaatioissa, koota käyttökokemuksia sekä arvioida mallin jatkokehitystarpeita ja levittämismahdollisuuksia. Tämä vaihe ajoittuu 10/2012 – 12/2012 välillä.

Heikki Tyvi
Toimitusjohtaja