Ottaako nuppiin – Tyvi tutki työssä viihtymistä

Jos haluaa kehittää työhyvinvointia, pitää siitä saada tutkittua tietoa. Me Tyvillä teetämmekin säännöllisesti tutkimuksia henkilöstömme tyytyväisyydestä – viimeksi kaksi vuotta sitten ja nyt kuluvan vuoden syyskuussa. Vaikka suhdanteiden tuulet puhaltavat koleina, ovat tyviläiset yhä varsin tyytyväisiä.

Tärkein ensin: Yhteensä 94 prosenttia 31 vastanneesta ilmoittaa olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkaansa. Se on kelpo lukema. Toisaalta tasan puolet vastaajista arvioi työilmapiirin kokonaisuudessaan hieman heikentyneen kahden vuoden takaisesta. Ehkä kuljetusalan tiukka tilanne heijastuu päivittäiseen työhön.

Myönteistä luettavaa tarjosi se, että 74 % tyviläisistä voisi suositella meitä työnantajana muillekin lämpimästi tai tietyin ehdoin/varauksin. Vastauksista kävi myös ilmi, että Tyvillä on onnistunut hyvin sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen, ylpeys kuulua osaksi yritystä ja sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mitä tekijöitä tyviläiset pitivät työhyvinvoinnin kannalta tärkeimpinä. Kärkeen nousi esimiehen luottamus työntekijän kykyyn toimia itsenäisesti. Myös luottamus sovittujen asioiden toteutumiselle, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, yhteistyö johdon ja työntekijöiden välillä sekä uskallus ottaa avoimesti erilaiset asiat esille ovat henkilöstöllemme tärkeitä.

Vaikka kaiken kaikkiaan henkilöstötyytyväisyys on laskenut hieman vuoteen 2012 verrattuna, listasi tutkimus myös positiivista kehitystä. Tyviläisten mukaan parannusta on tapahtunut eniten esimiehen ajankäytössä henkilöstölle, sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa, tietoisuudessa yrityksen tavoitteista ja tulevaisuuden visiosta sekä muutoksista tiedottamisen riittävyydessä.

Jotta tämänkaltaisista tutkimuksista olisi aitoa hyötyä, täytyy olla valmis tekemään myös muutoksia kun kehittämisen paikkoja löytyy. Vastaajien mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti esimiehen kannustavan ja positiivisen palautteen riittävyyteen, henkilöstön hyvinvointiin panostamiseen ja kuuntelemisen kehittämiseen. Aiommekin ottaa neuvosta vaarin ja ryhtyä vastaaviin kehitystoimenpiteisiin koko organisaatiossamme. Toivottavasti seuraava tutkimus osoittaa, että kuljemme oikeaan suuntaan!