Lean – lisäarvoa asiakkaillemme

Marraskuusta 2008 lähtien maailma ei ole ollut entisellään. Lama yllätti meidät kaikki rajuudellaan, ja Tyvi Oy:n liikevaihto laski 20 % kuin veitsellä leikaten. Nyt lähes kuusi vuotta myöhemmin taantuma jatkuu yhä, eikä merkkejä paremmasta ole. Mistä eväät kannattavuuden parantamiseen?

Suomen ja Euroopan talouskasvua odotellessa

Asiakkaamme ovat kanssamme samassa ahdingossa: vienti ei vedä, kotimaan kysyntä takkuaa ja kustannukset ovat kasvaneet kaikilla toimialoilla taantumasta huolimatta. Isossa kuvassa kyse on rakenteellisesta ongelmasta, jota poliitikkomme yrittävät ratkaista vielä ensi vuosikymmenelläkin. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta tiimalasin hiekka on valunut loppuun. On löydettävä nopeasti keinot parantaa tuottavuutta. Ja tulosta.

Näiden niukkuuden vuosien aikana mekin olemme sopeuttaneet ja tehostaneet toimintaamme sekä etsineet yhä uudelleen ja uudelleen keinoja parantaa kannattavuutta. Usein tuntuu siltä, että takki on tyhjä ja että pakkimme työkalut ovat tylsyneet. Kilpailukykymme hiipuu ja kustannuskiila (kustannukset karkaavat, tulos hiipuu) ei näillä keinolla kapene. Mutta periksi ei anneta!

Uusia ajatuksia

Lean-ajattelu oli ollut mielessämme jo vuosia, mutta vasta parin päivän kurssi keväällä 2014 asiantuntijoiden opastuksella avasi lean-johtamisfilosofian ja palaset loksahtivat kohdalleen. Tämä on meidän juttumme.

Keskellä heinäkuun helteitä lähes parikymmentä tyviläistä opetteli leaniä lehtori Ilkka Kourin johdolla. Olemme vasta oppimisen alussa, mutta jo nyt puhumme päivittäin visuaalisesta johtamisesta, prosessien vakioinnista ja lisäarvon tuottamisesta asiakkaillemme. Tunnistamme milloin kuljetusprosessin läpimenoaika ei vastaa vakioitua aikaa ja yritämme yhdessä kuljettajiemme kanssa oppia pääsemään vakiosuoritukseen. Mittaamme muun muassa kuljetusprosessin läpimenoaikaa, laatua ja aikaikkunoiden toteutumista. Lisäksi kannustamme henkilökuntaamme havaitsemaan kehittämiskohteita päästäksemme käsiksi lisäarvoa tuottamattomiin toimintoihin.

Hoikkaa arkea

Nyt lean juurtuu osaksi arkeamme. Opettelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa ymmärtämään ja hallitsemaan kuljetuspalvelukysynnän päivä-, viikko- ja kausivaihteluita. Tiedämme, että kuljetuspalvelu on aina kulloisestakin tarpeesta käynnistyvä prosessi, eikä sitä voi varastoida. Mutta tiedämme myös sen, että tuottaaksemme hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä kuljetuspalveluita, meidän on kyettävä ennakoimaan ja vakioimaan prosessimme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Lean ei yksin riitä, mutta auttaa yksinkertaistamaan monimutkaisia riippuvuussuhteita. Lean ei tuo apua tämän päivän akuutteihin ongelmiin tässä ja nyt. Lean on tapa johtaa, jonka juurtuminen yrityskulttuuriin vie vuosia. Lean ei ole kerran toteutettava projekti, vaan se on tapa ajatella. Jatkossa se on meidän tapamme ajatella.

» Wikipedian artikkeli Lean-ajattelusta