Kari Tolonen Tyvi Oy:n tuotanto-, laatu- ja työsuojelupäälliköksi

Kari TolonenLogistiikkainsinööri (eMBA) Kari Tolonen on nimitetty 01.01.2015 alkaen Tyvi Oy:n tuotanto-, laatu- ja työsuojelupäälliköksi. Hänellä on tuotantopäällikkönä budjettivastuu kuljetustuotannosta ja huoltokorjaamosta (kuljetuskaluston huollot ja korjaukset, varaosa- ja rengashankinnat sekä kaluston yleiskunto), laatupäällikkönä asiakastyytyväisyydestä sekä työsuojelupäällikkönä työturvallisuudesta. Kari Tolonen vastaa avainasiakkaiden operatiivisen tason asiakassuhteista (tuotanto), kuljetustuotannon resurssien riittävyydestä asiakaslupausten täyttämiseksi ja henkilöstön työtyytyväisyydestä.

Toimitusjohtaja Heikki Tyvi vastaa strategisten tavoitteiden saavuttamisesta, myynnistä ja markkinoinnista, päättäjätason avainasiakassuhteista, hallinnosta sekä investoinneista. Toimitusjohtaja on tuotantopäällikön ja hallinnon henkilöstön esimies sekä yt-toimikunnan puheenjohtaja.

Tuotantopäällikkö raportoi toimitusjohtajalle. Tuotantopäällikkö on kuljetusesimiesten sekä huoltokorjaamon henkilöstön esimies ja laaturyhmän- sekä työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja ja koollekutsuja.

Kuljetusesimiehet ovat kuljettajien, alihankkijoiden ja alihankkijoiden kuljettajien lähiesimiehiä. Kari Tolosen ensimmäisen vuosineljänneksen tavoitteena on selkiyttää Tito-prosessin (kuljetus) johtamismallia ja vastuita sekä nimittää kuljettajakohtaiset lähiesimiehet.

Tyvi Oy:n ydinprosessit ovat liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen, markkinointi ja myynti, Kuljetus (Tito = tilauksesta toimitukseen) sekä tukiprosessit.

Liiketoiminnan suunnittelu- ja johtamisprosessin sekä markkinointi- ja myyntiprosessin omistaa toimitusjohtaja Heikki Tyvi. Kuljetusprosessin (Tito = Tilauksesta toimitukseen) omistaa tuotantopäällikkö Kari Tolonen.

Tukiprosessit kuljetuskaluston ja kiinteistöjen ylläpitopitoprosessin omistaa tuotantopäällikkö Kari Tolonen. Hallinnon tukiprosessit (laskutus, kirjanpito, reskontrat, palkkalaskenta, Kaukokiito-tilitykset, alihankkijatilitykset, arkistointi) omistaa kuljetusassistentti Anna Salonen.