Älykäs kuljettaminen on ympäristöteko

Yhteinen huoli ympäristömme tilasta asettaa raskaan liikenteen päästöille yhä kovenevia vaatimuksia. Moottorit ovat yhä vähäpäästöisempiä, renkaat yhä hiljaisempia ja kestävämpiä. Valtiot nostavat polttoaineveroja yksissä tuumin ja Euroopan tieverot uhkaavat rantautua Suomeenkin lähivuosina. Tähän asti suurin huomio on ollut energiatehokkuudessa ja päästöjen vähentämisessä autojen tekniikkaa kehittämällä. Mikä on suunta tulevina vuosina?

Energiatehokkuus

Toistaiseksi päästöjä vähentävää tekniikkaa kehittämällä on saatu myös polttoainetaloutta paremmaksi. Tulevaisuus on haasteellisempi. Päästöjen pienentäminen ajoneuvojen tekniikkaa parantamalla tuottaa jatkossa yhä pieneneviä, vaikkakin sinänsä tärkeitä parannuksia päästöjen pienentämiseksi. Jossakin vaiheessa päästöjen pienentäminen tulee jälleen kasvattamaan myös polttoainekulutusta.

Päästörajat tiukkenevat kuitenkin myös jatkossa. Raskaiden ajoneuvojen valmistajat tuovat markkinoille jo Euro-6 standardin mukaisia moottoreita. Mitä muuta on tehtävissä?

Paras ympäristöteko on rakentaa moottoriteitä

Tiestön rakenteen vaikutuksiin pakokaasupäästöihin on kiinnitetty hämmästyttävän vähän huomiota. Heikko tieverkko kuluttaa ajoneuvoja ja aiheuttaa ajan käytön tehottomuutta. Puhumattakaan ruuhkien aiheuttamista henkisistä paineista kuljettajille sekä kohonneista liikenneonnettomuusriskeistä.

Ilman kasvavaa liikennetarvetta palvelevia, sujuvia teitä moottoritekniikan saavutukset poltetaan ruuhkissa seisoessa taivaan tuuliin. Käytäntö on osoittanut, että moottoritien ja normaalin valtatien väliset polttoainekulutuserot raskaalla kalustolla ovat yli 10 litraa/100 km. Saman matkan ajaminen valtatiellä saattaa viedä jopa 15 % enemmän aikaa.

Pienet päästöt syntyvät kuljettajan päässä

Onko maapallolla varaa epätaloudellisesti ajaviin kuljettajiin ja pysyykö se yritys pystyssä, jossa tuhlataan surutta tulos pakokaasuina ilmaan? Polttoainekulutuksessa erot ovat taloudellisen ajotavan kuljettajan eduksi jopa 15 %. Huono kuljettaja saastuttaa ympäristöään monin verroin enemmän ja polttaa yhden vuoden aikana euroja savuna ilmaan vähintään 5.000 €.

Mitä suuremmalla nopeudella liikutaan, sitä enemmän tarvitaan voimaa vierintävastuksen ja tuulen voittamiseksi. Siksi on tärkeää, että kuljettaja osaa ajaa taloudellisesti, sopivalla nopeudella ja että hän osaa käyttää ajoneuvon ja kuorman massaa hyväkseen.

Taloudellinen ajotapa pitää opetella, sitä pitää kerrata aika ajoin ja sen pitäisi olla yksi merkittävä osa kannustimia. Siis taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys osaksi palkkaa.

Täydet kuormat mennen tullen – ja ympäristö tykkää

Meno-paluulogistiikan merkityksen päästöihin puhutaan liian vähän sen todelliseen painoarvoon nähden. Alla olevasta taulukosta (Tyvi Oy) nähdään, että kumipyöräliikenteen kausivaihtelut, suhdanteet ja myynnin onnistumiset vaikuttavat merkittävästi siihen, paljonko me kulutamme polttoainelitroja kuljetettua tonnia kohden.

Alhaisimmillaan olemme kuluttaneet kuljetettua tonnia kohden 2,62 litraa dieseliä. Heikon tulos on 3,4 litraa/tn. Erot ovat merkittäviä.

Dieselin kulutus per kuljetettu tonni

 

Ympäristöystävällisin kuukausi on ollut 06/2012: Lämmin kesä ja kysyntä suurimmillaan. Heikon tulos on saatu tammikuussa 2011, jolloin pakkaset paukkuivat tiukimmillaan ja kuljetuskysyntä on perinteisesti vuoden heikoin.

Tyvin ympäristöteot ja ympäristöideamme eduskunnalle

Tyvi Oy:n mielestä älykäs kuljettaminen ottaa huomioon myös ympäristön. Tyvi Oy:n merkittävimmät ympäristöteot tehdään:

  • hankkimalla vähäpäästöisiä autoja
  • kouluttamalla kuljettajat ajamaan taloudellisesti
  • ajamalla täysillä kuormilla mennen tullen
  • asettamalla tavoitteet ja seuraamalla niiden toteutumista reaaliaikaisesti
  • puuttumalla välittömästi poikkeamiin
  • tekemällä korjaavat toimenpiteet aikailematta.

IDEA: Suomen eduskunnan tehtäväksi jätämme moottoriteiden rakentamisen ja käänteisen polttoaine- ja maantieveron ideoinnin: Mitä suurempi täyttöaste, sen pienempi vero.